top of page

MUVAFFAKATNAME

Bir Funda (Özyurt) ARGUN projesi olan “DORE MİMİ” isimli PROJENİN “Müzik Bestecisi” ve/veya “İcracısı” ve/veya “ARANJÖRÜ” olmamdan kaynaklanan, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda (FSEK) belirtilen manevi haklarımı kullanma yetkimi; madde 21'de belirtilen "İşleme” Hakkımı, madde 22'de belirtilen “çoğaltma” hakkımı madde 23'te belirtilen "Yayma, Kiralama ve Ödünç Verme” Hakkımı, madde 24'te belirtilen “Doğrudan ve Dolaylı Temsil” Hakkımı, madde 25’te belirtilen “Dijital İletim” de dâhil olmak üzere İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla “Umuma İletim” Hakkımı, Yurtiçinde ve yurtdışında kullanılmak üzere sayı, yer, süre, materyal ve mecra ile sınırlı olmaksızın ve “üçüncü kişilere devir” hakkını da içerir biçimde, görev aldığım her bir bölüm/eser/şarkı için ayrı ayrı olmak üzere ve ayrıca programın tanıtım reklam ve benzeri işlerde veya başka sanatsal faaliyetlerde kullanılmasına ve işlenmesine, sinema filmi, video kaset, video klip, DCP, HD, DVD, VCD, BLU-RAY, MD, DVX, Kompakt Disk (CD), Audio Kaset (MC), BETACAM, LD, CD-ROM, REMİX, DİGİTAL AĞLARDA, EST(Electronic Sell Throught-Elektronik yollarla satış) Dijital Dağıtım Kanalları, PAY TV, Free TV Dağıtım Kanalı ve VOD Dağıtım Kanalları ve/veya bilgisayar ortamında (oyunve uygulamalar da dahil olmak üzere) ve de her türlü telli, telsiz sesli-görüntü, sessiz-görüntü, sesli sessiz her türlü ses ve/veya görüntü taşımaya, depolamaya Broadcasting, Streaming, Webcasting, Simulcasting, Podcasting uygulamaları ile her türlü ortamda (bilgisayar ve benzeri) çoğaltmaya, yaymaya, ticaret mevkiine koymaya ve/veya iş bu devrin yapıldığı tarihte mevcut ya da devir tarihinden sonra geliştirilecek herhangi bir ses ve/veya görüntü depolamaya ve/veya yaymaya mahsus araç gereçler vasıtasıyla, her türlü bilgisayar ortamı (internet ve sair elektronik ortam) araç gereç ve teknikleri dahil olmak üzere sayılan Mecralarda Yayın Hakkını, Merchandising Haklarını, Mobil ve Inter aktif Uygulama Haklarını; yer sayı ve süre ile sınırlandırılmamış biçimde çoğaltılmasına, dağıtılmasına, satılmasına pazarlanmasına, kiralanmasına, ticaret mevkiine konulmasına, yayımlanmasına, yayınlanmasına yeniden yayınlanması ve yeniden iletiminin yapılmasına temel suretiyle faydalanılmasına umuma iletilmesine, işlenmesine, bu çoğaltılan sesli-görüntülü, sessiz-görüntülü, ses ve görüntü taşıyıcıların radyo ve televizyon kuruluşları tarafından kullanılmasına ve yayınlanmasına umumi mahallerde yayınlanmasına, üçüncü kişi ve kuruluşlar tarafından kullanılmasına, filmin tanıtım ve reklamı için yapılacak çalışmalarda kısaltılmış olarak kullanılmasına, çoğaltılmasına, satılmasına dağıtılmasına, pazarlanmasına, kiralanmasına ve yayımlanmasına/yayınlanmasına, dolaylı ve doğrudan temsiline, tekrar yayınlanmasına muvafakat ettiğimi, devir haklarımın tam ruhsat şeklinde sayı, süre ve yer ile sınırı olmaksızın tüm dünya ülkeleri haklarımı, serbest rızam ile ve her bir bolüm/eser/üretim için ayrı ayrı Funda (Özyurt) ARGUN’a devrettiğimi ve bu haklanın Funda (Özyurt) ARGUN tarafından kullanılmasına kanunun eser sahibi olarak sınırsız süreli, tam ruhsat şeklinde muvafakat ettiğimi, muvafakatimin gayri kabili rücu tam olduğunu (Mesam vb tüm meslek birlikleri tarafından korunan haklarım da dahil olmak üzere) kabul ve beyan ederim.

bottom of page